Varegg Fotball G16 (f 2003)

Tilmeldingsnummer: 1034
Kontakt person: Henriette Bergli Lillestøl Log in
Hjemmebane trøje: Blå
Udebane trøje: Gul
Leder: Henriette Bergli Lillestøl
Highest goal count per match among the teams in G16 (f 2003) (2.3)
Highest goal count among the teams in G16 (f 2003) (7)
Foruden Varegg Fotball spillede også 3 andre hold i G16 - Gutter 16 (født 2003).

3 kampe spillet

Mål

Skriv en besked til Varegg Fotball